Տեսախցիկները նկարահնել են, թե ինչպես է վարորդը ծեծում չթույլատրված մասով փողոցն անցնող հետիոտներին

 

Հետիոտնը, երթևեկության մասնակից է, տրանսպորտային միջոցից դուրս՝ ճանապարհին գտնվող և դրա վրա աշխատանք չկատարող, քայլող կամ վազող անձ է։

Որոշ վայրերում հետիոտներ են համարվում նաև այն անձինք, որոնք տեղաշարժվում են առանց շարժիչի հաշմանդամային սայլակներով, տանում են հեծանիվ, մոպեդ, մոտոցիկլետ և քաշում (հրում) բեռնասայլակ, սահնակ, մանկասայլակ կամ հաշմանդամային սայլա:

Մայթերի, հետիոտնային արահետների կամ կողնակների բացակայության, ինչպես նաև դրանցով երթևեկելու անհնարինության դեպքում հետիոտները կարող են շարժվել հեծանվային արահետով կամ ճանապարհի երթևեկելի մասի եզրով, մեկ շարքով (բաժանարար գոտիներ ունեցող ճանապարհներին՝ երթևեկելի մասի արտաքին եզրով)։

Բնակավայրերից դուրս հետիոտները երթևեկելի մասով շարժվելիս պետք է քայլեն տրանսպորտային միջոցների հոսքին հանդիպակաց, իսկ առանց շարժիչի հաշմանդամային սայլակներով տեղաշարժվողները, ինչպես նաև մոտոցիկլետ, մոպեդ կամ հեծանիվ տանող անձինք՝ տրանսպորտային միջոցների հոսքին համընթաց:

Ձեզ ենք ներկայացնում մի տեսանյութ, որտղ վրաերթի խուսափելով զայրացած վարորդը հարձակվում է հետիոտների վրա, որոն անցնում էին փողոցը չթույլատրված մասով:

Spread the love
  •   
  •   
  •