ԹԵՍՏ. Որքա՞ն լավ գիտեք աշխարհագրություն

Աշխարհագրությունը (հունարեն՝ Γεωγραφία (գեոգրաֆիա), որն առաջացել է Գեո (γη) կամ Գեյա (γαια)՝ երկուսն էլ «երկիր» իմաստը ունեցող, և գրաֆեին (γραφειν), որը նշանակում է «նկարագրել», «գրել» կամ «պատկերագրել», բառերի կապակցմամբ), երկրի մասին գիտությունների համակարգ, որն ուսումնասիրում է բնական և արտադրական տարածքային համալիրների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները։

«Գեոգրաֆիա» բառը առաջին անգամ օգտագործվել է Էրատոսթենեսի (275-195 մ.թ.ա.) կողմից։Աշխարհագրության ժամանակակից հետազոտության օբյեկտը միասնական երկրոլորտն է։

Աշխարհագրական հետազոտություններով զբաղվում է ֆիզիկական աշխարհագրությունը, տնտեսական աշխարհագրությունը։

 

Spread the love
  •   
  •   
  •